ADS: Ù tai, ve kêu "e e" biến mất sau 50 năm hành hạ cụ ông 72 tuổi