ADS: Tin vui: Suy thận độ 3 hoàn toàn được chữa khỏi nếu điều trị đúng cách