Bà Cụ được "hồi sinh" sau nhiều năm bị HO CÓ ĐỜM KHÓ THỞ